Waarborg de continuïteit van uw bedrijf met Hippo Verzekeringen

Verzuim

Wanneer u werknemers in dienst heeft, kan het helaas voorkomen dat een medewerker door ziekte langere tijd niet in staat is om te werken. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om gedurende twee jaar minstens 70% van het loon door te betalen. Om u voor deze kosten te verzekeren, kunt u een Hippo Verzuimverzekering afsluiten.

WGA eigen risico

Wanneer een medewerker na twee jaar nog niet is teruggekeerd op de werkvloer ontvangt hij of zij de eerste tien jaar een WGA uitkering. Als werkgever betaalt u voor deze uitkering een premie aan het UWV, die is opgebouwd uit een basispremie en een gedifferentieerde premie. Met een WGA eigen risico kunt u besparen op de kosten voor deze premie in vergelijking met de gedifferentieerde premie van het UWV.